Follow us on the social network

picture picture picture picture

Sia ''Saulkrastu meži''
NMK LV50003442181

Saulkrastu nov., Saulkrasti, Akācijas iela 7, LV-2160

Gada pārskats skenēts /EDS formāts 01.01.2015 - 31.12.2015 28.04.2016

Darba kvalitāte, cena un katra klienta vēlmēm atbilstoši izgatavošanas termiņi ir pamatvērtības, kas ļaus jums novērtēt individuālas pieejas un lietišķas sadarbības priekšrocības.

Zāģmateriāli
Iegāde,piegāde no noliktavas Saulkrastos

picture

Zāģmateriāls ir vispārējs nosaukums no visām četrām pusēm zāģētam kokmateriālam. Zāģmateriālus galvenokārt iedala visaugstākās kvalitātes un zemākās kvalitātes materiālos.
Mūsu produkcijas klāstā ir visi izplatītākie šķērsgriezumi.

Malka
Piegāde visā Vidzemē

picture

Malka ir koksnes gabali, kuri tiek iegūti un izmantoti kā kurināmais. Tā ir paredzēta sadedzināšanai krāsnī, kamīnā, plītī vai ugunskurā siltuma (reizēm arī gaismas) iegūšanai, ēdiena pagatavošanai. Malku parasti iegūst no kokiem, kurus nav ekonomiski izdevīgi izmantot kokrūpniecībā.

Mežs
Atjaunojam meža audzes

picture

Mežs ir:
barības avots (sēnes, ogas, dzīvnieki, putni)
enerģijas avots (malka)
celtniecības materiāls
izejviela papīra ražošanai
dabisko procesu regulators (aizsargā augsni no izskalošanas, mitruma regulators, neļauj augsnei pārpurvoties)

picture

Vakances

Vajadzīgi speciālisti

Piedāvājam

meža zāģēšanu ar meža mašīnu-harvesteru
meža izvešanu līdz ceļam
apaļkoku transportēšanu
apaļkoku realizāciju

Par mums

Mūsu komanda

Kontakti

T. +371 26478217 vai +371 29218880
info@saulkrastumezii.lv
Akācijas iela 7, Saulkrasti, LV-2160